Longstay

Op beperkte schaal is er ruimte voor een individuele stilteretraite in ons centrum in Frankrijk. Dit komt erop neer dat je een aantal weken tot enkele maanden in stilte en in een vast dagritme leeft, zoals in een klooster, waarbij je onder begeleiding mediteert, contempleert en een oefenprogramma op maat volgt. Met enige regelmaat zijn er individuele sessies om het proces te ondersteunen en aan te scherpen. Je neemt ook automatisch deel aan de retraites of intensives die tijdens de periode van je verblijf plaatsvinden.

Dit is een uiterst intensieve werkvorm, die niet geschikt is voor iedereen. In het ene geval is een intakegesprek voldoende, in een ander geval kan het zijn dat deelname aan een retraite, een intensive of een individueel traject als ingangsvoorwaarde wordt gesteld.

Voor zover het je leerproces niet verstoort, is het mogelijk de kosten van je verblijf naar beneden te brengen door mee te werken in het centrum (bijvoorbeeld koken, boodschappen doen, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden, of in de tuin werken).

Overigens is de term ‘longstay’ met een knipoog bedoeld: je komt immers om te ontsnappen aan ‘levenslang lijden’.